آمنه جوری

کارشناس متخصص گردشگری و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه گردشگری

سوابق تحصیلی

دکتری جغرافیا

گرایش برنامه ریزی شهری

موسسه/دانشگاه: علوم و تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد جغرافیا

گرایش برنامه ریزی توریسم

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد رشت

کارشناسی مدیریت

گرایش جهانگردی

موسسه/دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

مهارت‌ها

جی آی اس

40%

سوابق شغلی

معاون سرمایه گذاری

سازمان/نهاد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

مدیر پروژه

موسسه: مهندسین مشاور واسپور

مدیر پروژه

موسسه: مهندسین مشاور نقش بوستان گستر

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

60%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

40%

پروژه‌ها

دوره ها و گواهینامه ها

کارگاه آموزشی تخصصی اکوتوریسم

موسسه: سازمان میراث فرهنگی

سمینار بازاریابی مقصد گردشگری

موسسه: سازمان میراث فرهنگی و سازمان جهانی جهانگردی

کنفرانس "معماری شهری با رویکردی به هویت شهری"

موسسه: مرکز بین المللی هنرو معماری با همکاری برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد

افتخارات

تماس با من